TEAM

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

ch

MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projectsPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, 26 October 2012

26:10:2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies 26 októbra 2012Pozdravy od Federácie:

Dnes začneme so zhrnutím udalostí, ktoré nás doviedli až sem, k tomuto času, k tomuto terajšku. Sme tu a vždy sme Vás viedli cez tieto časy. Očakávali ste veci ktoré mali prísť, čo je správne. Čas sa približuje k nevyhnutnému. Vo Vašom svete je toho treba veľa urobiť a je na to tak málo času.

Celá planéta bola obklopená plazmovým polom, ktoré bolo nedávno aktivované a slúži na udržiavanie vyšších foriem vibračnej energie, pričom dovoľuje temnejším, ťažším a nižším vibráciám bez problémov odísť. Akonáhle sú vonku, nemôžu sa vrátiť. Je to začiatok finálnej fázy čistenia Vašej planéty. Jedným zo zdržaní prečo sa to už neuskutočnilo skôr bola Vaša vesmírna stanica, ktorá bola na príliš nízkom orbite na to, aby ju činnosť tohto štítu nenarušila. Bola dosiahnutá dohoda o posunutí stanice tak, že sieť mohla byť spustená bez nepriaznivého vplyvu na ľudí.


Ako sa táto energia aktivuje zistíte, že vplyv Iluminátov na Vaše každodenné záležitosti sa stále zmenšuje. Zo začiatku si toho nebudú všetci vedomí, ale nakoniec to niekto vyskúša s činom o ktorom je známe, že je v rozpore s Iluminátmi a keď tak spraví zistí, že mu nie je kladený žiaden odpor, ktorý by sa dal inak očakávať. Toto posmelí ďalších aby viac skúšali hranice až kým nezačne byť zrejmé, že Ilumináti ktorých nemohol nikto naozaj vidieť ani poznať, ale o ktorých všetci vedeli že sú neustále prítomní tam už nie sú alebo ak aj sú, tak nekladú odpor takýmto činom. Ako sa táto informácia bude viac šíriť, začne sa vo Vašom svete formovať viac a viac pokrokov pre dobro všetkého ľudstva. Keď sa toto udeje tak uvidíte neustále narastajúcu lavínu ľuďmi vytvorených hnutí, ktorým nebude bránené smerovať k tomu čo si všetci želáte – prosperovať, byť slobodný, objavovať a počúvať a nachádzať pravdu.

Bude sa to diať postupne, ale v žiadnom prípade to nebude trvať desaťročia a bude sa zdať, že v okamihu preletíte celými tisícročiami keď si Vaši ľudia uvedomia, že dokážu existovať slobodne bez toho, aby im v tom bránilo ovládanie tých, ktorí sa Vás snažili zotročiť. Ako budú vedci vytvárať technológie pre všetkých a ako sa tieto veci budú dostávať do všeobecného povedomia a nebudú „odkladané do šuflíkov“ tými, ktorí nechcú aby ste ich mali k dispozícii, pretože finančné inštitúcie sa budú starať o potreby ľudí a nie o potreby korporácií, keď budú politici vytvárať férové zákony ktoré budú reprezentovať všetkých, tak pomaly ale isto uvidíte ako sa tento nový svet vyvíja.

Náš podiel v tom bol takmer neviditeľný, ale boli sme pri tom. Aktivovali sme pole na zabránenie cirkulácie negatívnych energií okolo Vašej planéty. Odstránili sme viaceré negatívne mimozemské skupiny, ktoré sa utáborili na Vašej planéte zo sebeckých dôvodov, zabránili sme iným rasám aby sem prišli a počas kľúčového obdobia zmeny energetických polí okolo a na Vašej Zemi a viedli sme Vás týmto procesom tak, aby ste boli informovaní, v spojení, motivovaní a vedomí si toho, čo sa odohráva na Vašej planéte.

Ako sa tieto záležitosti vyvíjajú a ako sa zovretie Iluminátov stáva slabším a slabším, dozviete sa Vaše pravdivé dejiny, ktoré Vás všetkých posilnia svojim odkazom nádeje. V skutočnosti ste to už začali pozorovať vo forme objavov dávno stratených civilizácií, ktoré sa začínajú objavovať vo Vašich médiách. A ako sa Vám ľuďom toto všetko vynára a začínate si uvedomovať širšie súvislosti ohľadom Vašej planéty a celého vesmíru, prídeme my s otvorenou náručou, s láskou a rešpektom pre Vašu cestu. Ten proces sa už začal a my vo Vašom mene dohliadame na oveľa viac vecí.

Čo by mohlo byť radostnejšie ako stretnutie tých, ktorí uvidia tieto veci až do konca. A hovoríme Vám, pozerajte sa nahor a my tam budeme s Vami v láske a vzájomnom rešpekte. Naša spoločná cesta nám bola veľkou radosťou.

Buďte v mieri.


Channeler: Wanderer of the Skies


Preložili: Martin a Danica

No comments:

Post a Comment

IMPORTANT - THE 12 OLYMPIANS + THE INTERGALACIC FEDERATION OF LIGHT - CLICK IMAGE

IMPORTANT - THE 12 OLYMPIANS + THE INTERGALACIC FEDERATION OF LIGHT - CLICK IMAGE
IMPORTANT - THE 12 OLYMPIANS + THE INTERGALACIC FEDERATION OF LIGHT - CLICK IMAGE

HERE WE ARE

HERE WE ARE ONCE AGAIN ...

Please Sign this Disclosure Petition III


Anyone from any nation will be able to sign this petition:

http://wh.gov/nqu


Read More ...

Stephen Bassett Interviewed by Graham Dewyea 5.03.2012

Stephen Bassett Interviewed by Graham Dewyea 5.03.2012  - click image

http://gffreepages.blogspot.com/2012/03/english-our-galactic-family-graham.html