TEAM

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

ch

MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projectsPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday 26 October 2012

26:10:2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies 26 októbra 2012Pozdravy od Federácie:

Dnes začneme so zhrnutím udalostí, ktoré nás doviedli až sem, k tomuto času, k tomuto terajšku. Sme tu a vždy sme Vás viedli cez tieto časy. Očakávali ste veci ktoré mali prísť, čo je správne. Čas sa približuje k nevyhnutnému. Vo Vašom svete je toho treba veľa urobiť a je na to tak málo času.

Celá planéta bola obklopená plazmovým polom, ktoré bolo nedávno aktivované a slúži na udržiavanie vyšších foriem vibračnej energie, pričom dovoľuje temnejším, ťažším a nižším vibráciám bez problémov odísť. Akonáhle sú vonku, nemôžu sa vrátiť. Je to začiatok finálnej fázy čistenia Vašej planéty. Jedným zo zdržaní prečo sa to už neuskutočnilo skôr bola Vaša vesmírna stanica, ktorá bola na príliš nízkom orbite na to, aby ju činnosť tohto štítu nenarušila. Bola dosiahnutá dohoda o posunutí stanice tak, že sieť mohla byť spustená bez nepriaznivého vplyvu na ľudí.

Saturday 21 July 2012

21:07:2012


 

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies

21.07.2012 
Pozdravy od Federácie:

Aj keď tomu možno neveríte, je toho veľa čo sa deje vo Vašom svete v prospech výsledku, ktorý božský plán očakával po veľmi dlhý čas. Sme tu aby sme Vás usmernili v týchto časoch pochybností a pomohli Vám vo Vašej misii. Chápeme aké ťažkosti Vám spôsobila strata pamäti o tom kto ste a odkiaľ ste prišli. Záleží nám na Vás a sme tu. Možno nechápete všetky konania a nekonania ktoré sa odohrali na scéne Vášho sveta, ale hovoríme Vám, že všetko postupuje podľa plánu, ktorý bol vytvorený veľmi dávno a všetci idete správnym smerom.

Do Vašich médií sa čoskoro dostanú správy o veľkých zmenách v energetických charakteristikách vo Vašom svete, ktoré boli merané a pozorované Vašimi vedcami. Tieto posuny sú súčasťou stále sa rozširujúcej expanzie energie pozdvihujúcej Váš svet z toho, do čoho je zapletený. Venujte konkrétne pozornosť úrovni, na akej boli tieto posuny zaznamenané a pochopíte masívne efekty, ktoré dnes táto energia spôsobuje vo Vašom svete.

Saturday 14 April 2012

14:04:2012


 

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies

14.04.2012
 
Pozdravy od Federácie:


Po Vašom svete sa šíri veľká nádej ako sa Vaše kolektívne myšlienky zameriavajú na zatýkanie Iluminátov a reštrukturalizáciu Vašich finančných systémov. Všetko podľa plánu. Deje sa to po celom Vašom svete a je to tak zorchestrované, že by Vás to ohúrilo svojim strategickým vývojom ak by ste poznali akú to má hĺbku a záber. Sme tu aby sme hovorili o čom môžeme bez toho, aby sme ohrozili to čo sa práve odohráva a výsledky čoho uvidíte v priebehu nasledujúcich týždňov.

Pripravte sa na obrovské informačné pohyby po celej Zemi ktoré sa budú zameriavať na tých, ktorí nie sú naladení na to, čo ste Vy uskutočňovali už peknú chvíľu. Toto bude ďalšie a zatiaľ najväčšie masové prebúdzanie ľudí, ktorí zatiaľ počas tohto procesu spia. Táto informácia príde z mnohých zdrojov vrátane Vašich médií, ktoré sa už teraz začínajú zbavovať kontroly Iluminátov. Pravda sa prevaľuje cez tých, ktorí jej odolávajú a tí ktorí vždy chceli aby sa táto informácia dostala „von“ teraz nevidia nič čo by im bránilo spraviť to. Toto kvapkanie sa teraz zmení na záplavu informácií, ktoré budú predzvesťou odhalenia.

Sunday 25 March 2012

25:03:2012


 

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies

25.03.2012 
Pozdravy od Federácie:

Dovoľte nám začať informáciou, že Váš svet bude čoskoro prechádzať zmenami, ktorými sa dostane do súladu s procesom Vzostupu. Gaia poslala odkaz Stvoriteľovi, že je pripravená. Ona a my všetci netrpezlivo očakávame odpoveď. Nie je to žiadna maličkosť. Stvoriteľova odpoveď by mohla byť „zelenou“ ktorá nám dovolí pohnúť sa vpred s odhalením. Preto sú v tento čas naše srdcia obrátené k Stvoriteľovi, pretože očakávame inštrukcie ako a kedy postupovať.

Tento odkaz od Gaii je jej uistením, že je pripravená na ďalší krok a je ochotná pokračovať. Je to taktiež jej „zhodnotenie“, že všetky živé bytosti ktoré na nej nachádzajú živobytie sú tiež primerane pripravené na ďalšiu fázu. Toto zhodnotenie je veľmi dôležité, pretože bez neho by Stvoriteľ nepovažoval takúto pozíciu za realizovateľnú. Preto sme sa kolektívne posunuli do veľmi dôležitej fázy tohto procesu, ktorý nám prináša nekončiace vzrušenie z toho čo nás čaká.

Wednesday 14 March 2012

14:03:2012


 

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies

14.03.2012


Pozdravy od Federácie:


Čo viac sa dá povedať o tom všetkom čo sa dnes deje na Vašej planéte. Hovorili sme Vám o udalostiach ktoré prichádzajú a že sa budú diať rýchlo a budú nasledovať jedna za druhou. Až teraz začínate vidieť domino efekt ktorý nastane.

Zanedlho sa stretnú lídri mnohých národov aby znovu v tajnosti rokovali o odhalení, ktoré bolo v nedávnej minulosti odložené v prospech iných otázok a udalostí, ktoré boli podľa týchto jednotlivcov a národných záujmov považované za viac akútne. Avšak teraz je odhalenie znova horúcou témou a bude medzi zúčastnenými diskutované viac agresívne. Napriek tomu si ale nemyslíme, že ich činy povedú k akejkoľvek zmene, keďže v minulosti sme ich už videli ako „prešľapujú na mieste“. Niekoľko problematických otázok ich znova povolalo k rokovaciemu stolu.

Saturday 18 February 2012

18:02:2012


 

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies

18.02.2012Pozdravy od Federácie:


Dnes budeme hovoriť o zrýchľovaní, ktoré prebieha na každej úrovni Vašej reality. Nie je to „zrýchľovanie“ času ako by ste si mohli myslieť. Niekedy je to len spôsob Vášho vnímania a nie samotnej „reality“ času. Správnejšie hovoríme o zrýchľovaní všetkého, čo tvorí základ štruktúry reality Vášho sveta.

Mocné zvuky počuť z Vašej oblohy. Sú skutočné, dejú sa a sú súčasťou tohto procesu zrýchľovania. Tým pri moci začína byť nad mieru jasné, že všetko čo videli vo svojich technológiách času sa okolo nich stáva realitou. Tieto zvuky sú ďalším stupňom pokroku vpred k procesu ktorý prinesie trvalé zmeny, na ktoré čakáte. Tieto zmeny však neprídu vo veľkých skokoch. Budú postupné, ale nepopierateľné.

Sunday 15 January 2012

04:01:2012


 

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies

04.01.2012
 
Pozdravy od Federácie:


Veľa sa toho dnes vo Vašom svete deje. Buďte pozorní pretože tí, ktorí sa zdajú byť zo Svetla nimi nemusia byť a tí, ktorí sa zdajú byť služobníkmi Iluminátov Vás môžu v skutočnosti prekvapiť. Rozšírili sme našu ochranu na tých, ktorí to teraz naozaj potrebujú a zastavili sme masívne úsilie Iluminátov začať veľký konflikt v kolíske Vašej civilizácie. Nemôžme dovoliť aby sa toto stalo, pretože plány musia napredovať k nevyhnutnému.

Na naše zasadania sme priviedli tých ľudí, s ktorými sme boli v kontakte prostredníctvom rôznych zložiek Federácie aby sme prediskutovali ich pohľad na to ako najlepšie pristupovať k rôznym záležitostiam, ktoré v súčasnosti zamestnávajú pracovníkov svetla. Odovzdali nám svoje vedomosti a myšlienky a my sme ich zapracovali do nášho celkového plánu.

Veľa z Vašich politických vodcov si mylne myslí, že majú „lístok do bezpečia“ keď nastanú konečné časy v tej podobe, ako boli navádzaní si myslieť. Nikto ich neinformoval, že ich svätyne boli zničené, takže ďalej pokračujú v schvaľovaní legislatívy zničujúcej ich vlastné rodiny v sladkej nevedomosti, že následky ich činov budú pre nich osobné. Mylne verili, že budú mať kam ísť. Keď sa dozvedia fakt, že budú trpieť spolu s masami, ich údiv nad zradou sa premietne na tých, ktorý ju vytvorili a budete vidieť naprávanie množstva zlého, ktoré začne touto skupinou ľudí.

Intenzita drámy, ktorá sa odohráva vo Vašom svete sa bude exponenciálne stupňovať v nasledujúcich mesiacoch. Čo ste považovali za úžasné odhalenie dnes, bude „maličkosťou“ v porovnaní s tým, čo sa objaví zajtra. Rovnako v sile udalostí aj intenzite následkov. Veci sa objasňujú nebývalou rýchlosťou a všetko podľa plánu.

Stále medzi sebou diskutujeme o rôznych technológiách, ktoré Vám budú dané pri odhalení a o tom v akom poradí majú byť odhalené. Aj keď sa môže niektorým z Vás zdať, že sa jedná o maličkosť, je dôležité pochopiť prepojenie týchto technológií ktoré máme a ako Vás to definitívne ovplyvní. Či máme odhaliť technológie, ktoré umožnia prístup do toho čo vy voláte „Akašické záznamy“ predtým ako odhalíme teleportačné zariadenia, alebo spolu s Replikačnými strojmi pre nás nie je žiadna malá vec. Ako sme Vám už predtým veľa krát hovorili, to čo je pre Vás plánované je naplánované do najmenších detailov a to z dôvodov, ktoré budú z veľkej časti zjavné až po odhalení.

Hovoríme Vám pozdvihnite Vášho ducha, buďte v svetle a radosti, pretože si všetci zaslúžite tieto pocity. Navždy Vás obdivujeme za Vašu schopnosť odraziť sa z tých najtemnejších miest kam Vás Vaša dimenzionálna realita zaviedla. Je to čin hodný Vášho postavenia medzi nami. Ste pre nás elitou. Obdivujeme Vás pre Vašu skromnosť v tomto ohľade.

Želáme Vám iba Lásku a Radosť ako čakáte na tieto posledné momenty pred tým, ako sa stane nevyhnutné.
Buďte v mieri.

Channeler: Wanderer of the Skye
Preložili: Martin a Danica

 Translations

http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN
http://arabicwanderer.blogspot.com/- ARABIC
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKÝCH/SLOVAK
     http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK
 http://wandererinslovensko.blogspot.com/ - SLOVENSKO/SLOVENIAN
.

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Indonesian, English-Latvian for Wanderer’s messages,

and English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

IMPORTANT - THE 12 OLYMPIANS + THE INTERGALACIC FEDERATION OF LIGHT - CLICK IMAGE

IMPORTANT - THE 12 OLYMPIANS + THE INTERGALACIC FEDERATION OF LIGHT - CLICK IMAGE
IMPORTANT - THE 12 OLYMPIANS + THE INTERGALACIC FEDERATION OF LIGHT - CLICK IMAGE

HERE WE ARE

HERE WE ARE ONCE AGAIN ...

Please Sign this Disclosure Petition III


Anyone from any nation will be able to sign this petition:

http://wh.gov/nqu


Read More ...

Stephen Bassett Interviewed by Graham Dewyea 5.03.2012

Stephen Bassett Interviewed by Graham Dewyea 5.03.2012  - click image

http://gffreepages.blogspot.com/2012/03/english-our-galactic-family-graham.html