TEAM

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

ch

MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projectsPlease sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Sunday, 15 January 2012

04:01:2012


 

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies

04.01.2012
 
Pozdravy od Federácie:


Veľa sa toho dnes vo Vašom svete deje. Buďte pozorní pretože tí, ktorí sa zdajú byť zo Svetla nimi nemusia byť a tí, ktorí sa zdajú byť služobníkmi Iluminátov Vás môžu v skutočnosti prekvapiť. Rozšírili sme našu ochranu na tých, ktorí to teraz naozaj potrebujú a zastavili sme masívne úsilie Iluminátov začať veľký konflikt v kolíske Vašej civilizácie. Nemôžme dovoliť aby sa toto stalo, pretože plány musia napredovať k nevyhnutnému.

Na naše zasadania sme priviedli tých ľudí, s ktorými sme boli v kontakte prostredníctvom rôznych zložiek Federácie aby sme prediskutovali ich pohľad na to ako najlepšie pristupovať k rôznym záležitostiam, ktoré v súčasnosti zamestnávajú pracovníkov svetla. Odovzdali nám svoje vedomosti a myšlienky a my sme ich zapracovali do nášho celkového plánu.

Veľa z Vašich politických vodcov si mylne myslí, že majú „lístok do bezpečia“ keď nastanú konečné časy v tej podobe, ako boli navádzaní si myslieť. Nikto ich neinformoval, že ich svätyne boli zničené, takže ďalej pokračujú v schvaľovaní legislatívy zničujúcej ich vlastné rodiny v sladkej nevedomosti, že následky ich činov budú pre nich osobné. Mylne verili, že budú mať kam ísť. Keď sa dozvedia fakt, že budú trpieť spolu s masami, ich údiv nad zradou sa premietne na tých, ktorý ju vytvorili a budete vidieť naprávanie množstva zlého, ktoré začne touto skupinou ľudí.

Intenzita drámy, ktorá sa odohráva vo Vašom svete sa bude exponenciálne stupňovať v nasledujúcich mesiacoch. Čo ste považovali za úžasné odhalenie dnes, bude „maličkosťou“ v porovnaní s tým, čo sa objaví zajtra. Rovnako v sile udalostí aj intenzite následkov. Veci sa objasňujú nebývalou rýchlosťou a všetko podľa plánu.

Stále medzi sebou diskutujeme o rôznych technológiách, ktoré Vám budú dané pri odhalení a o tom v akom poradí majú byť odhalené. Aj keď sa môže niektorým z Vás zdať, že sa jedná o maličkosť, je dôležité pochopiť prepojenie týchto technológií ktoré máme a ako Vás to definitívne ovplyvní. Či máme odhaliť technológie, ktoré umožnia prístup do toho čo vy voláte „Akašické záznamy“ predtým ako odhalíme teleportačné zariadenia, alebo spolu s Replikačnými strojmi pre nás nie je žiadna malá vec. Ako sme Vám už predtým veľa krát hovorili, to čo je pre Vás plánované je naplánované do najmenších detailov a to z dôvodov, ktoré budú z veľkej časti zjavné až po odhalení.

Hovoríme Vám pozdvihnite Vášho ducha, buďte v svetle a radosti, pretože si všetci zaslúžite tieto pocity. Navždy Vás obdivujeme za Vašu schopnosť odraziť sa z tých najtemnejších miest kam Vás Vaša dimenzionálna realita zaviedla. Je to čin hodný Vášho postavenia medzi nami. Ste pre nás elitou. Obdivujeme Vás pre Vašu skromnosť v tomto ohľade.

Želáme Vám iba Lásku a Radosť ako čakáte na tieto posledné momenty pred tým, ako sa stane nevyhnutné.
Buďte v mieri.

Channeler: Wanderer of the Skye
Preložili: Martin a Danica

 Translations

http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN
http://arabicwanderer.blogspot.com/- ARABIC
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKÝCH/SLOVAK
     http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK
 http://wandererinslovensko.blogspot.com/ - SLOVENSKO/SLOVENIAN
.

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Indonesian, English-Latvian for Wanderer’s messages,

and English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Thursday, 12 January 2012

12:01:2012


 

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies

12.01.2012


Pozdravy od Federácie:


To, čo sa musí stať je teraz diskutované na najvyšších úrovniach Vašich svetových vlád za zatvorenými dverami a je to šírené prostredníctvom emisárov rôznym ďalším vládam sveta. Tak ako sa čas blíži k nevyhnutnému, Vaši vodcovia si uvedomujú, že nemôžu zastaviť prílivovú vlnu odhalenia, ktorá sa valí Vašou planétou. Vedia, že buď ich tento príliv zmetie, alebo sa musia rozhodnúť chopiť sa oprát a vziať si odhalenie za svoje. Ich schopnosť debatovať o tejto téme udivuje dokonca aj nás, pretože sme ich videli ako sa medzi sebou hádajú a nevedia nájsť spoločnú reč. Akonáhle sa na niečom dohodnú zakaždým niekto vycúva a proces sa začína odznova. My čakáme v pozadí na to čo treba spraviť v prípade, že to nespravia Vaši vlastní ľudia.

Čoskoro Vás zastihnú správy o „novom“ vedeckom objave v oblasti, ktorú ste nazvali voľnou energiou. Bude to označené ako teoretické, ale v skutočnosti je to fungujúci model reálneho energetického zariadenia vytvoreného už dávno, ktorý bude len teraz zverejnený. Zaujímavý vývoj nastane aj v oblasti práva týkajúci sa ochrany patentov. „Správy“ o tomto prelome budú podrobne monitorované tými pri moci aby zistili, aký dopad bude mať takéto odhalenie na ľudstvo ako celok.

Anglická kráľovná sa vzdala kontroly nad jednou frakciou Iluminátov a prenechala ju skupine s ktorou majú naši spojenci privilégium „konzultovať“. To z dlhodobejšieho hľadiska znamená, že táto frakcia bude viac prístupná k zmenám, ktoré budú potrebné na uskutočnenie odhalenia a uvoľnenie ľudí spod vplyvu Temných. Toto bol vyrokovaný „mier“ ktorý prišiel po mnohých, mnohých mesiacoch jednaní na všetkých stranách. Sme presvedčení, že toto je ďalšia úspešne odstránená prekážka na ceste k nevyhnutnému.

Nedávno ste si všimli mierny pokles pozorovaní aj keď tie pozorovania, ktoré sa dostali do správ boli viac spektakulárne. Toto sa zmení. Teraz sa nachádzame v ďalšej fáze procesu odhalenia, kde odhaľovanie našich lodí bude výraznejšie.

Nedávno sa uskutočnilo významné stretnutie všetkých frakcií Federácie. Toto bola veľká udalosť nielen čo do počtu, ale aj dôležitosti. Bol to finálne prípravné stretnutie všetkých zainteresovaných aby sa prešiel každý detail nadchádzajúcich udalostí zahrňujúci politické, sociálne, náboženské, emocionálne, mentálne a fyzické dôsledky odhalenia. Toto stretnutie sa uskutočnilo na palube jedného z našich veľkých plavidiel, žijúceho stroja tak veľkého, že úplne zmení Vašu predstavu o možnostiach konštrukcie. Aj keď fyzický priestor nebol na tento proces v skutočnosti potrebný, pretože sme o väčšine otázok diskutovali telepaticky, ale z času na čas sa osobne stretávame aby sme tak lepšie vyriešili otázky. Medzi zúčastnenými boli aj pozemský ľudia, ktorí vyjadrili svoje názory na prichádzajúce udalosti a ich názorom bola prikladaná najvyššia dôležitosť.

Aj keď ste sa v minulosti stretávali s mnohými neúspechmi, sme vzrušení víziou prichádzajúcich mesiacov a tým, čo nám všetkým prinesú. Znova precíťte Vaše vzrušenie z doby ktorú ste sa rozhodli prežiť a spôsob akým ste sa prebudili do pravdy. Vaše myšlienky vytvoria vlny, ktoré budú pôsobiť ako majáky pravdy a táto pravda sa Vám mocne vráti.Buďte v mieri.

Channeler: Wanderer of the SkyePreložili: Martin a Danica

 Translations

http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN
http://arabicwanderer.blogspot.com/- ARABIC
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKÝCH/SLOVAK
     http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK
 http://wandererinslovensko.blogspot.com/ - SLOVENSKO/SLOVENIAN
.

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Indonesian, English-Latvian for Wanderer’s messages,


and English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

IMPORTANT - THE 12 OLYMPIANS + THE INTERGALACIC FEDERATION OF LIGHT - CLICK IMAGE

IMPORTANT - THE 12 OLYMPIANS + THE INTERGALACIC FEDERATION OF LIGHT - CLICK IMAGE
IMPORTANT - THE 12 OLYMPIANS + THE INTERGALACIC FEDERATION OF LIGHT - CLICK IMAGE

HERE WE ARE

HERE WE ARE ONCE AGAIN ...

Please Sign this Disclosure Petition III


Anyone from any nation will be able to sign this petition:

http://wh.gov/nqu


Read More ...

Stephen Bassett Interviewed by Graham Dewyea 5.03.2012

Stephen Bassett Interviewed by Graham Dewyea 5.03.2012  - click image

http://gffreepages.blogspot.com/2012/03/english-our-galactic-family-graham.html